Kurs polskiego Kurs polskiego Kurs polskiego Kurs polskiego Kurs polskiego
O nas Kursy polskiego Polski on-line Kontakt
Centrum Języka Polskiego

MISJA

Pomoc ukraińskim dzieciom dostać się na uczelnie wyższą w Polsce, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej osób ubiegających się o kartę polaka, szerzenie języka polskiego wśród polaków mieszkających za granicą.


WARTOŚCI

Uczniowie

Uczniowie stanowią naszą największą wartość, ponieważ to oni są sensem istnienia naszej szkoły, katalizatorem naszego rozwoju i najważniejszymi sędziami naszych dokonań.

Zasoby ludzkie

Bez zaangażowania czynnika ludzkiego żadne przedsiębiorstwo nie ma szans na sukces, gdyż to właśnie ludzie dostarczają organizacji swoja prace, uzdolnienia, twórczość i energię.

Perfekcyjność i rzetelność

Kompetencja, innowacyjność, prawość i uczciwość są podstawą wszystkich naszych działań, a szybkie decyzje oraz elastyczność są drogą do efektywności.

Jakość i doskonalenie się

Ciągłe doskonalenie się i dbałość o jakość są kluczem do tworzenia konkurencyjnej szkoły.

Odpowiedzialność

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania i jakość wobec wszystkich, którzy nam zaufali: klientów, partnerów i pracowników.


HISTORIA

Centrum języka polskiego Akcent jest młodą i dynamicznie rozwijającą się szkołą języka polskiego jako obcego. Idea stworzenia szkoły powstała w 2008 roku przy wzrastającym zainteresowaniem młodzieży z zagranicy studiami w Polsce. Działalność szkoły skierowana jest do kandydatów na studia dłównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Początkowo zajęcia były przeprowadzane w grupach do 8 osób przed rozpoczęciem roku szkolnego, mając na celu przygotowanie przyszłych studentów do polskich realiów.

Stopniowo zostały wprowadzone zajęcia indywidualne oraz on-line. Jak pokazało dotychczasowe doświadczenie zajęcia on-line przynoszą efekt porównywalny z zajęciami indywidualnymi. Obecnie w ofircie posiadamy szkolenia przygotowujące do studiów technicznych charakteryzujące się słownictwem technicznym, szkolenia przygotowujące do studiowania na Akademii Morskiej, charakteryzujące się słownictwem morskim, do studiów medycznych (głównie słownictwo z zakresu chemii i biologii), szkolenia z historii i tradycji Polski.