Kurs polskiego Kurs polskiego Kurs polskiego Kurs polskiego Kurs polskiego
O nas Kursy polskiego Polski on-line Kontakt
Centrum Języka Polskiego

Lekcje języka polskiego prowadzone w grupie

Programy nauczania i metody oparte są na nowoczesnej i skutecznej metodzie komunikacji. Dzięki nowoczesnej technice, nasi słuchacze mają możliwość zdobywania wiedzy w miłej kameralnej atmosferze.


Uczę skutecznie gdyż:

  • zajęcia są prowadzone w małych grupach. Słuchacze mają możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

  • każdą lekcję przemyślam i układam sam w sposób dostosowany do grupy.

  • cały czas mówimy w języku polskim. Słuchacze biorą udział w dyskusjach i scenkach symulujących sytuacje z życia codziennego.


Obserwując zajęcia zwracam uwagę na przygotowanie, dobre zaplanowanie oraz wysoki poziom zajęć. Bardzo ważna jest dla mnie przyjazna atmosfera. Wierzę, że pozytywna atmosfera zajęć pomaga w przełamaniu bariery komunikacyjnej i motywuje słuchaczy do pracy.

Lektor stara się też uatrakcyjnić zajęcia, żeby nie były monotonne, na przykład organizuje wyciaczki, wyjścia do miasta, lekcje w plenerze.